Potensial i samarbeidet med Oslo kommune

Arbeidsgruppen for samarbeidsavtalen har utarbeidet en behovsanalyse for samarbeidet. Denne har til hensikt å bedre forstå og bli kjent med hvilke ønsker og behov det ligger hos begge parter.

Det er en god kombinasjon å forene den brede kunnskapen om tjenestebehov, som ansatte i Oslo kommune har, med forskning- og utviklingskompetanse ved Helsam. Illustrasjon: colourbox

Grunnlaget for analysen er semi-strukturerte intervju med om lag 50 nøkkelpersoner i organisasjonene.

Per i dag er det Helsam som sitter med den brede forskningskompetansen. Kommunen har ikke ansvar for å gjøre forskning selv, men er lovpålagt å legge til rette for forskning. Resultatet er at kommunen i liten grad er pådriver for å få forskning gjennomført, men har samtidig et behov for kompetanseøkning, innovasjon og utvikling av sine tjenester.

Kommunen har tradisjonelt sett lagt til rette for forskning, og det er til fordel for dem om de kan øke sin kompetanse i det å ”oversette” forskning til praktisk anvendelse. Det viktig å påpeke den allerede brede kunnskapen som ligger i Oslo kommune innen helse, velferd- og omsorg. Kommunens ansatte vet hva dagens utfordringer består av, de vet hvor ”skoen trykker mest” og besitter derfor en viten om hvilke spørsmål som er viktigst å besvare innen sitt arbeidsområde. Dette er en kunnskap som ansatte ved Helsam i liten grad innehar. De vitenskapelige ved Helsam innehar god kunnskap om hvordan gjennomføre forskningsprosjekt av høy kvalitet.

Det er en fordel for samarbeidet at partene er ulike på hvert sitt område og det er viktig at det dras nytte av de bidrag som partene kommer med. For at dette skal fungere optimalt, må det være dynamisk og produktivt, og det er derav essensielt å dra nytte av begge parters styrker.

Av Maria J. Leirbakk
Publisert 28. apr. 2014 15:04 - Sist endret 29. apr. 2014 15:45