Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 4. apr. 2014 08:3012:00, Bygg 8, Geriatrisk ressurssenter, Aker sykehus

Masterstudenter i avansert geriatrisk sykepleie og sykepleievitenskap presenterer oppgaver som er relevante for praksisfeltet. Seminaret er gratis og passer for alle som er interessert i kvalitets- og fagutvikling ved sykehjem eller i hjemmetjenesten.