Karriereintervjuer

Flere ansatte i Oslo kommune har enten studert deltid ved Institutt for helse og samfunn eller fått jobb i kommunen etter studier ved instituttet. I disse intervjuene forteller de om relevans mellom studiet og arbeidslivet i kommunen. 

Publisert 3. juni 2013 13:00

Mørland fikk ny kunnskap om økonomi og finansiering i helsetjenesten gjennom master i helseadministrasjon. Han ble også mer bevisst i forhold til ledelse og ledelsesteori.

Publisert 3. juni 2013 12:51

Volla har permisjon med lønn for studiesamlinger og klinisk praksis i avansert geriatrisk sykepleie. Hun håper det opprettes en egen stilling i nær tilknytning til klinikken etter endt studie slik at hun kan få anvendt kunnskapen mest mulig.

Publisert 29. apr. 2013 14:12

Vollene kombinerer deltidsstudier med å praktisere det hun på lærer på sin arbeidsplass. Hun kartlegger og vurderer pasienter og gjennomfører deretter kunnskapsbaserte tiltak.

Publisert 29. apr. 2013 13:57

Babani forstår lettere arbeidgivers perspektiv på ulike problemstillinger, etter å ha studert helseøkonomi.

Publisert 26. apr. 2013 13:28

Snåre synes at kombinasjonen av ledelsesfaglige, økonomiske, rettslige og administrative temaer i undervisningen samsvarer godt med hvordan de arbeider med oppgaveløsningen i byrådsavdelingen.