Sykepleier Tove Volla

Volla har permisjon med lønn for studiesamlinger og klinisk praksis i avansert geriatrisk sykepleie. Hun håper det opprettes en egen stilling i nær tilknytning til klinikken etter endt studie slik at hun kan få anvendt kunnskapen mest mulig.

Tove Volla. Foto: privat

1. Hvorfor valgte du Master i avansert geriatrisk sykepleie?

Jeg ønsket å tilegne meg mer kunnskap innen klinisk geriatri, å arbeide nært opp til pasientene etter 9 år som avdelingsleder ved en somatisk langtidsavdeling ved Tåsenhjemmet.

2. Hvilke arbeidsoppgaver har du i din nåværende stilling?

I dag arbeider jeg ved en korttids- og rehabiliteringsavdeling ved Tåsenhjemmet som sykepleier.Arbeider som vanlig sykepleier, arbeider med de behov den enkelte har.

3. Hva liker du best med jobben din?

Det jeg liker best er å arbeide nært opp til pasienten og øvrige ansatte, slik at jeg kan være med på å påvirke de tjenestene den enkelte får.

4. På hvilken måte er den kunnskapen du tilegner deg under studiet relevant for din jobb?

Studiet tar for seg normal aldring, de vanligste sykdommer og utfordringer den eldre står ovenfor. Kunnskapen er relevant og øker bevisstheten om sykepleierens rolle i forhold til forebyggende og helsefremmende tjenester ovenfor den geriatriske pasienten. Jeg er svært opptatt av å dele kunnskapen med pasienter og ansatte.

5.Hvilket læringsutbytte har du i jobben din i forhold til studiet?

Læringsutbytte i jobben må sies å være at jeg treffer mange pasienter med komplekse sykdomstilstander. Til en viss grad får jeg som sykepleier trenet på kliniske ferdigheter som er en del av studiet. Ved opprettelse av en spesial stilling som ikke var del av avdelingens ordinære bemanning kunne jeg ha tatt mer ansvar for kvalitets sikring av tjenester og klinisk veiledning av ansatte og studenter også.

6. På hvilken måte har din arbeidsgiver tilrettelagt slik at du kan gjennomføre studiet?

Arbeidsgiver har gitt meg permisjon med lønn fra min avdelingslederstilling i de tre år studiet varer. Jeg har permisjon med lønn for studiesamlinger, klinisk praksis og eksamener. Jeg håper det opprettes en egen stilling i nær tilknytning til klinikken etter endt studie slik at jeg kan få anvendt kunnskapen mest mulig.

7. Har du noen tips til andre fra Oslo kommune som tenker å ta et masterstudie?

Ta utfordringen og gjør det så lenge arbeidsgiver legger til rette for et masterstudie.

Publisert 3. juni 2013 12:51 - Sist endret 3. juni 2013 13:02