Samarbeid mellom Helsam og Oslo kommune

Samarbeidet mellom Institutt for helse og samfunn og Oslo kommune ble inngått i 2011. Siden da har det blitt gjennomført og gjennomføres stadig flere interessante forskningsprosjekt til fordel for begge parter.

Det er en god kombinasjon å forene den brede kunnskapen om tjenestebehov, som ansatte i Oslo kommune har, med forskning- og utviklingskompetanse ved Helsam. Premissene for et slikt samarbeid bør reflektere gjensidig læring og utbytte. Samtidig må utdanning sees i samspill med behov i arbeidsmarkedet. Begge ønsker å ytterligere utfordres ved å gå gjennom sine mulige tilpasninger for å være attraktive som studiested og arbeidsplass.

Arbeidsgruppen for samarbeidsavtalen har utarbeidet en behovsanalyse i for samarbeidet. Les mer om potensialet i samarbeidet.

Publisert 28. apr. 2014 13:52 - Sist endret 5. mai 2014 09:33