Pilotstudie Metakognitiv terapi i allmennpraksis (MCT)

I denne delen av studien ser vi spesielt på de som lider av uforklarte fysiske symptomer der vi mangler objektive mål og konkrete, enkle behandlingstiltak. Målet er å oppnå bedret livskvalitet, funksjon og symptomlindring.

5 fastleger som har kompetanse på metakognitiv terapi (MCT) skal undersøke om metoden er egnet i allmennpraksis for pasienter med uforklarte fysiske plager. Oppfølgingen består av 7-8 timer hos fastlegen i løpet av 3-6 måneder.

Der er  forskere ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo, som står bak studien. Dersom du har spørsmål relatert til studiedeltakelse, ta kontakt med oss på e-post: ingunnleeber@medisin.uio.no

Pilotstudien er for personer rekruttert/invitert av fastlegen.

Delta i pilotstudien

Hvordan opplevde pasientene å motta MCT?

Enkelte av deltakerene i pilotstudien inviteres til et dybdeintervju der vi ønsker å få innblikk i deres erfaringer med å motta oppfølging med metakognitiv terapi.

Personlige data og personvern

Du registrerer deg med bankID. Lagring av spørreskjemaene skjer på Universitetet i Oslo sin sikre server, tjenester for sensitive data, TSD. Det er bare prosjektleder som vil ha tilgang til svarene dine.

Samtykke

Samtykkerklæring og samtykkeinformasjon er inkorporert i spørreundersøkelsen. Du kan også laste ned samtykkeinformasjonen som pdf.

Trekk ditt samtykke

For å trekke tilbake ditt samtykke, må du logge inn i samtykkeportalen til UiO og signere for dette.

 


Infofilm: Medisinsk uforklarte symptomer (MUPS)

Publisert 13. des. 2021 08:04 - Sist endret 9. mai 2022 16:49