Deltakere i ACTIVE: nye aktiviteter, digitale tjenester og nettbrett for trivsel og glede

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Anne Moen Professor +47 22850540 +47 909 71 904 anne.moen@medisin.uio.no
Edith L Roth Gjevjon
Elisabeth Østensen Student elisabeth.ostensen@medisin.uio.no