Deltakere i Aktørseminar om viktige temaer i moderne medisinsk historie

Navn Telefon E-post Emneord
Christoph Gradmann Professor +47 22850615 +4748420261 (mob) christoph.gradmann@medisin.uio.no
Øivind Larsen Professor emeritus +47 22850673 +47 415 415 34 oivind.larsen@medisin.uio.no