Deltakere i Fysisk funksjon ved kognitiv svekkelse

Andre deltakere

  • Knut Engedal
  • Astrid Bergland