English version of this page

APPETITT (avsluttet)

APPETITT - APPlikasjon om Ernæring - TIlTak for helse og Trivsel - er et offentlig, regional innovasjonsprosjekt der vi utvikler en applikasjon for nettbrett for hjemmeboende eldre med ernæringsutfordringer. Målet er å forebygge ernæringsproblemer ved å bidra til oppmuntring, orientering og organisering samt forenkle planlegging av måltider.

APPETITT applikasjonen i bruk

Foto: Anne Moen, UiO

Om prosjektet

Tilstrekkelig mat og drikke er viktig for deltakelse og  uavhengighet. Applikasjoner på nettbrett kan styrke kostholdstiltak, ved å vise hva som faktisk spises og drikkes og bidra til å forebygge vekttap og andre problemer som følger fall, kognitiv svikt eller ensomhet. Vi lager applikasjonen Appetitus i samarbeid med Norsk Regnesentral, og prøver den ut i fire kommuner; Oslo, Tvedestrand, Bærum og Drammen.

Mål

Prosjektet skal utvikle applikasjonen Appetitus og prøve den ut med hjemmeboende brukere av kommunale pleie- og omsorgstjenester, helsepersonell og pårørende. Målet er å bidra til å opprettholde funksjonsnivå og ivareta livskvalitet, verdighet, uavhengighet og trivsel. Applikasjon er basert på berøringsteknologi der innhold- og interaksjonsdesign skal stimulere til bevissthet om anbefalt kosthold for den eldre, og bidra til oppmuntring, orientering og organisering av måltider. I fase to av prosjektet vil vi også utvikle og prøve ut planleggings- og bestillingsfunksjoner for å etablere nye ernæringstiltak til eldre med ulike grader av funksjonstap.

Resultater

Applikasjonen Appetitus utvikles for å fremme matlyst hos eldre og forebygge underernæring. I tillegg til eldre selv, kan applikasjonen være et hjelpemiddel for pårørende og helsepersonell.

Screenshot fra APPETITT
I appen finner brukerne enkle og fristende oppskrifter, slik at de får lyst til å spise og drikke nok. Hva med en bit mørk sjokolade i løpet av kvelden?
Trykker man "litt" lenge på spisebestikket i venstre hjørne kommer det fram et nytt bilde med oversiktsinformajon og mer visulaisering.

Bakgrunn

Mangelfull ernæring er likevel et økende problem i en aldrende befolkning. En stor andel hjemmeboende eldre har ernæringsmessig risiko. Det rapporteres for eksempel at mellom 20-50 % av eldre, som også er kronisk syke, anses som underernærte når de skrives inn i sykehjem. Tilstrekkelig mat og drikke er viktige premisser for deltakelse, trivsel og  uavhengighet. De viktigste tiltakene for egeninnsats og tidlig intervensjon er å finne i hverdagskostholdet. APPETITT prosjektet fokuserer derfor på matglede og trivsel, og skal bidra til tilstrekkelig energiinntak for å forebygge for problemer som følger fall, kognitiv svikt og ensomhet. Forskning har vist at det er mulig å lage applikasjoner som eldre, ofte naive IT-brukere, med ulike grader av fysisk funksjonstap, kognitiv svikt eller avtakende matlyst både har glede og nytte av. Mobiliseringsprosjektet vi gjennomførte i 2014 bekreftet at en enkel, tilrettelagt nettbrettsapplikasjon oppleves attraktiv, brukervennlig og lett å bruke.

I APPETITT prosjektet legges det vekt på samspillet mellom appetittvekkende og sansestimulerende matretter med adekvat energiinntak, strukturering av måltidsrytme, varsling av måltider, oversikt over konsumert mat, og mulighet til nærvær med andre. I dag er det bilder og enkle forklaringer av ca 150 ulike matretter og drikke forslag. Disse er fordelt på måltider som frokost, lunsj, middag, kveldsmat og ulike småmåltider. Det er videre noe tilrettelagt kunnskap om helsefremmende kosthold og spesielle aldersmessige hensyn, anbefalt behov og tiltak for å stimulere matlyst. Brukermedvirkning i design av Appetitus er avgjørende for å sikre at applikasjonen blir funksjonell for brukergruppene. Applikasjon brukes på nettbrett. Den utvikles sammen med og prøves ut blant eldre brukere av eldresenter eller lavterskeltilbud for personer med mild kognitiv svikt, og helsetjenesteytere i kommunale omsorgstjenester.

Finansiering

APPETITT er et regionalt, offentlig innovasjonsprosjekt, finansiert av Regionale Forskningsfond, Hovedstaden (2015 – 2017).

Samarbeid

  • Prosjektet ledes fra Institutt for helse og samfunn med Oslo Kommune, Helsetaten som prosjekteier.
  • Utprøving av appen foregår i Oslo kommune, Tvedestrand kommune, Bærum kommune og Drammen kommune.
  • Helsetelefonen A/S og Oslo Medtech deltar som bedriftspartnere
  • Norsk Regnesentral yter forskningsstøtte for å utvikle applikasjonen.
  • Forskningspartnere fra UiO er ved Avdeling for sykepleievitenskap, Avdeling for Ernæringsvitenskap og Institutt for pedagogikk.
  • Matbildene til applikasjonen er tatt av Foto- og videotjenesten ved Institutt for klinisk medisin.

Start - slutt

2015 - 2021

Hoveddelen av prosjektet ble avsluttet i 2017, men det pågår fremdeles et ph.d.-arbeid på materialet – APPETITT v PhD kandidat Caroline Farsjø Vil du lese  med om prosjektresultatet – appen APPetitus – kan du gå hit: http://www.appetitus.no/

Publisert 15. nov. 2013 21:38 - Sist endret 23. aug. 2022 08:33