Deltakere i Avanserte Geriatriske Sykepleiere: Yrkesrolle, funksjon og effekt

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Silje Havrevold Henni Postdoktor +47 22844619 +47 41101825 s.h.henni@medisin.uio.no
Marit Kirkevold Professor +47 22850569 marit.kirkevold@medisin.uio.no Aldring, Kronisk sykdom
Konstantinos Antypas