Overvekt og fedme hos barn 0-5 år

Forekomsten av overvekt og fedme hos barn har økt betydelig i mange land de siste tiårene. Det er viktig at man kommer tidlig i gang med forebyggende arbeid for å bremse denne utviklingen.

Illustrasjonsbilde: colourbox

Om prosjektet

Prosjektet er basert på data fra STORK Groruddalen, en befolkningsbasert multietnisk kohortundersøkelse. I perioden 2008-2010 ble 823 gravide, far og deres barn ved helsestasjoner i Groruddalen inkludert i studien.

I Groruddalen har 59% av befolkningen minoritetsbakgrunn. Vi har data på barna fra STORK G i form av 3 ultralydundersøkelser i svangerskapet, data ved fødsel og fram til 3-4 måneders alder. Vi har videre innhentet data fra helsestasjonene for vekt, lengde og hodeomkrets på barna fram til 1 års alder, og vil i de aktuelle studiene hente inn rutine data fra 4-5års kontrollene.

Mål

Fastleger, som kjenner mor og hennes familie, har et unikt utgangspunkt for å fremme normal vekst hos barnet allerede fra tidlig i svangerskapet.

Både fastlegene og helsestasjonsleger som følger barna videre, har behov for verktøy for tidlig å kunne identifisere barn med økt risiko for overvekt. Det er viktig at de så tidlig som mulig kommer i posisjon til å gi foreldre av forskjellig etnisitet god, målrettet og kunnskapsbasert veiledning. På denne måten vil en kunne fremme sunn vekst og god helse i en multietnisk befolkning

Bakgrunn

Forskning viser at det er en sammenheng mellom en rekke maternelle og paternelle faktorer, vekst in utero, spedbarns fase og tidlig barneår og fedme og metabolsk sykdom som diabetes i voksen alder.

Det er viktig å øke den kunnskapen som allmennleger trenger for å gi målrettet og kulturelt sensitiv informasjon og skape fruktbar dialog i praksis og på helsestasjonen. Da vil man bedre kunne hjelpe barn og deres foreldre slik at barnet kan unngå overvekt og fedme.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Allmennmedisinsk forskningsfond

Prosjektstart:

2013

Publikasjoner

Toftemo, Ingun; Jenum, Anne Karen; Lagerløv, Per; Juliusson, Petur Benedikt; Falk, Ragnhild Sørum & Sletner, Line (2018). Contrasting patterns of overweight and thinness among preschool children of different ethnic groups in Norway, and relations with maternal and early life factors. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  18:1056, s 1- 10 . doi: 10.1186/s12889-018-5952-1

Publisert 3. okt. 2014 14:27 - Sist endret 17. feb. 2020 09:26