Deltakere i Elektronisk samhandling mellom hjemmesykepleien, fastlegen og sykehus

Andre deltakere

  • Anders Grimsmo
  • Tor Inge Romøren
  • Gro Berntsen
  • Bård Paulsen