Intervjustudie CovidNor

Formålet med intervjustudien er å lære mer om erfaringer fra fastleger, legevaktsjefer og kommuneoverleger gjennom COVID-19 pandemien.

Bildet kan inneholde: logo, font.

Gjennom intervjustudien skal vi undersøke nærmere hvordan primærhelsetjenesten responderte til COVID-19 gjennom erfaringer fra fastleger, kommuneoverleger og legevaktsjefer både ved oppstart av pandemien og over tid.

Hvorfor en intervjustudie?

Kommuneoverleger, i samarbeid med legevaktsjefer og fastlegekorpset, er i frontlinjen i primærhelsetjenesten under COVID-19 pandemien i Norge. Deres erfaringer og kunnskap er viktig å belyse for å kunne lære fra denne utfordrende situasjonen til nytte både under den pågående pandemien, men også for senere smittesituasjoner.  

Metode og sammenligning med Sverige

Vi vil rekruttere ca. 10 fastleger, 10 kommuneoverleger og 10 legevaktsjefer som representanter for kommunehelsetjenesten. Vi sikter på variasjon i forhold til geografisk tilhørighet, kommunestørrelse og smittespredning av COVID-19. Vi vil gjennomføre en longitudinal intervjustudie hvor vi utarbeider separate tematiske intervjuguider for intervjuene. Vi vil ha en vid innfallsvinkel da vi ønsker å utforske beredskapen, planleggingen og implementeringen av pandemiresponsen i primærhelsetjenesten.

Vi vil også intervjue ca. 15 leger som jobber med smittevern og beredskap i primærhelsetjenesten i Sverige. Det er signifikante forskjeller mellom Norge og Sverige når det gjelder organiseringen av primærhelsetjenesten. Sverige har også valgt en annen strategi enn Norge for å bekjempe COVID-19 pandemien etter 12.mars. Vi vil bruke intervjuguiden utarbeidet for kommuneoverleger i Norge. Gjennom intervjuene håper vi å kunne utforske forskjeller mellom de to landene basert på hvordan primærhelsetjenesten er organisert og tilnærmingen til pandemisituasjonen.

 

 

Publisert 29. mai 2020 10:23 - Sist endret 29. mai 2020 10:23