Spørsmål og svar CovidNor

Her finner du svar på vanlige spørsmål fra deltakere.

Hvorfor ber vi om at deltakerne skal legge inn sitt personnummer?

Personnummer blir fylt inn automatisk når du logger inn med bankID. Det tre grunner til at vi trenger personnummeret.

  1. Vi trenger personnummeret for å sammenstille utfylte dagbokskjemaer med det digitale samtykket.
  2. På samme måte er personnummeret helt nødvendig for å sammenstille skjema fylt ut på forskjellige dager av samme person.
  3. For det tredje vil personnummeret brukes fordi vi etter ett år vil sammenstille data fra våre spørreskjema med nasjonale helseregistre.

Ut over å bruke personnummer som koblingsnøkkel, har vi ingen interesse av å vite nøyaktig hvem som har deltatt i undersøkelsen. Når dato fra spørreskjema er ferdig koblet til helseregisteret som omtalt foran, vil vi slette personnumrene og bare arbeide videre med anonyme data.

Hvorfor bør jeg fylle ut skjema flere dager på rad?

Vi ønsker å følge utviklingen av symptomer hos pasienter med mild koronasykdom, samt registrere om friske i karantene skulle utvikle sykdom. Vi ønsker også å avdekke om tiden i karantene eller isolasjon gjør om man blir mer eller mindre bekymret eller utrygg.

Bildet kan inneholde: mønster, linje, design, font.
Husk registrering? Scann QR-kode og få påminnelse på mobil.

Hvem kan delta?

Alle over 18 år som er pålagt karantene eller er i hjemmeisolasjon.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, tak, hus.

Hva er forskjellen på denne studien og andre registreringer man blir oppfordret til?

Vi, avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo, ønsker å undersøke hvordan personer i pålagt karantene har det over dager/uker, det samme med personer med påvist eller mistenkt koronasykdom, som er i hjemmeisolasjon. Dette for å bedre kunnskapen for personer og behandlere i kommunene. Det er flere andre registreringer per i dag (3.juni). Du må gjerne være med i andre studier samtidig som du er med i vår. Samtykke i en annen studie er imidlertid ikke gyldig i vår studie (Universitetet i Oslo, avdeling for allmennmedisin), og man må samtykke spesifikt i vår studie, første gang man svarer.

Jeg ønsker å trekke tilbake mitt samtykke

Ditt elektronisk signerte samtykke er lagret for deg i Samtykkeportalen til UiO. Ønsker du å trekke ditt samtykke, kan du gjøre det ved å logge inn i Samtykkeportalen (krever også bankID), trekke tilbake samtykke, og signere for dette. Dersom allerede innleverte data har inngått i analyser, er det ikke mulig å trekke dette tilbake (se fyldigere informasjon om dette på siden for Pasientinformasjon).

Jeg lurer på noe relatert til min helsetilstand?

Vi anbefaler deg å se på nettsidene til helsenorge.no for informasjon om når man skal ta kontakt med lege. Har du behov for akutt helsehjelp, ta kontakt med helsetjenesten der du bor, enten fastlege eller legevakt, slik at de kan vurdere dine symptomer og om det er behov for undersøkelse.

Hvor lenge må jeg være i isolasjon eller karantene

Detaljer om karantene og isolasjon finnes på nettsidene til Folkehelseintituttet, fhi.no eller på helsenorge.no Hvem som har ansvar for lokal oppfølging vil kunne variere, du kan derfor også se etter informasjon på kommunen din sine nettsider.

Jeg har positiv antistofftest, men fikk ikke tatt virustest. Kan jeg fortsatt være med?

Det er et økende tilbud av antistofftester, som kan påvise antistoffer mot SARS-CoV-2 (viruset som forårsaker Covid-19-sykdom). Les mer om de to forskjellige testene på sidene til Folkehelseinstituttet, om virustest  og antistofftest/serologi. Vi håper at flest mulig har anledning til å bli med i studien fra de får påvist sykdom, eller blir satt i karantene. Men dersom du fortsatt har symptomer, og det er antistofftesten som er positiv, kan du fortsatt være med. Tar du antistofftest som påviser gjennomgått sykdom, som du nå er helt frisk av, er det dessverre for sent for å delta i studien.

 

Publisert 30. mars 2020 11:21 - Sist endret 3. juni 2020 09:59