Type 2-diabetes: Reell samhandling?

Kommer de riktige pasientene til diabetespoliklinikkene? Hvor stor er variasjonen i behandlingskvaliteten for pasienter med type 2-diabetes i primær- og spesialisthelsetjenesten?

Om prosjektet

Dette er et delprosjekt av et stort forskningsprosjekt som undersøker kvaliteten av diabetesbehandling i Norge i 2014 (ROSA 4). ROSA 4 er en tverrsnitts-undersøkelse, basert på data fra fastlegers elektroniske pasientjournaler (EPJ) hos ca 11600 pasienter med diabetesdiagnose i tre helseregioner (Sør-Øst, Vest og Nord). 

Mål

PhD-prosjektet har fokus på personer med type 2-diabetes som har høy risiko for komplikasjoner, for å kunne utvikle målrettede strategier for å bedre behandlingskvaliteten for disse. Vi vil undersøke og vurdere: 

  1. Innhold og omfang av samhandling mellom fastleger og spesialisttjenesten 
  2. Variasjon i behandlingskvalitet i primærhelsetjenesten 

Bakgrunn

Kunnskapen om behandlingskvaliteten for personer med diabetes i Norge er mangelfull, og man har ingen kunnskap om samhandlingen mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten for personer med type 2-diabetes. Fastlegen har en nøkkelrolle i samhandlingen og har vanligvis hovedansvaret for behandlingen. I følge prioriteringsveilederen for endokrinologi bør likevel personer med type 2-diabetes og høy risiko for komplikasjoner tilbys vurdering av spesialist. Etter innføring av Samhandlingsreformen i 2012 bør samhandlingen evalueres.

Finansiering

  • Allmennmedisinsk forskningsfond
Publisert 19. apr. 2017 10:58 - Sist endret 20. apr. 2017 15:48