English version of this page

Digital tilgang til egen pasientjournal - en ny aktør i den norske helsetjenesten

Ved bruk av kvalitative metoder utforsker denne studien hvordan det relativt nye tilbudet om å logge inn og lese egen pasientjournal via pasientportalen helsenorge.no integreres som en del av spesialisthelsetjenesten.

Studien søker å bringe økt innsikt i hvordan pasienter og helsepersonell forstår, bruker og nyttegjør seg av denne tjenesten og hvordan den digitale tilgangen virker inn på det tradisjonelle lege-pasientforholdet.

Prosjektets hovedside er på engelsk

 

 

 

Emneord: Digitale helsetjenester
Publisert 4. sep. 2018 10:40 - Sist endret 30. juli 2019 11:33