eHelse i sykepleieutdanningen (avsluttet)

Prosjektets overordnede mål er å undersøke hvordan sykepleiestudenter via sin grunnutdannelse, får innsikt i eHelse.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 25. mai 2011 23:06 - Sist endret 7. feb. 2020 15:08

Kontakt

Prosjektleder

Ragnhild Hellesø