English version of this page

Behandling av epikondylitt i allmennpraksis (avsluttet)

Fysikalsk behandling alene, i kombinasjon med kortikostereoid-injeksjon eller vente-og-se for lateral epikondylitt i allmennpraksis: en randomisert, placebokontrollert studie med 12 måneders oppfølging

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Om prosjektet

Lateral epikondylitt (”tennisalbue”) karakteriseres av smerter og ømhet i et muskelfeste på yttersiden av albuen. Forekomsten er mellom 1-3%, og  vanligst 40-50 års alderen. Tilstanden går vanligvis over av seg selv, men noen kan ha  plager i mer enn to år. Det finnes mange ulike behandlingsmåter, men få er dokumentert ved randomiserte, kontrollerte undersøkelser.

Det er også gjort en litteraturstudie på effekten av behandling med kortisonsprøyte og fysioterapi. Dette vil gi oss oppdatert viten om hva som finnes av vitenskapelig bevis for nytten av disse behandlingene.

Mål

Formålet med studien er å sammenligne effekt av fysikalsk behandling alene, i kombinasjon med kortikostereoid-injeksjon eller vente-og-se for akutt lateral epikondylitt i allmennpraksis. Den er lagt opp som en randomisert, placebo-kontrollert studie i allmennpraksis i Østfold hos pasienter (17-70 år) med nyoppståtte smerter lateralt i albuen. Målet er å frambringe ny kunnskap om hvordan allmennleger best kan håndtere en vanskelig problemstilling.

Resultater

Protokollen for studien ble publisert i BMC Musculoskeletal Disorders i 2009.

Morten Olaussen presenterte prosjektet under forskningskurset på Primærmedisinsk uke i 2010 og 2014 samt på den 17. Nordiske kongress i allmennmedisin i 2011.

Resultatene av litteraturoversikten ble publisert i BMJ Open i oktober 2013. Den konkluderer med at det er vitenskapelig støtte for å bruke manipulasjon med trening og eksentrisk trening med tøyning ved tennisalbue når pasienten ønsker behandling. Kortisonsprøyter bør brukes med forsiktighet, siden mange opplever tilbakefall og det er usikkerhet om langtidseffekten.

Resultatene av behandlingsstudien ble publisert i mai 2015 i BMC Musculoskeletal Disorders. Vi undersøkte vi effekten av vanlig brukt fysioterapi (dyp tverrfriksjon, Mills manipulasjon, stretching og eksentrisk trening) med og uten kortisonsprøyte på akutt tennisalbue. 177 pasienter deltok i studien, og de ble filgt i 1 år. 2/3 av pasientene ble bra etter ett år uten spesiell behandling. 1/3 hadde fortsatt plager etter 1 år, og bruken av tilleggsbehandling og behovet for sykemelding var stort. Fysioterapi alene så ut til å ha liten effekt. Fysioterapi sammen med kortisonsprøyte gav tydelig bedring etter 6 uker, men mange ble midlertidig verre ved 3-6 måneder. Ved 1 år var det ingen forskjell mellom gruppene.

Konklusjon: 2/3 av pasienter med nylig oppstått tennisalbue vil bli bra uten spesiell behandling. Ved behov for rask bedring, vil fysioterapi sammen med kortisonsprøyte kunne gi kortvarig effekt. Siden mange vil oppleve en midlertidig forverring, vil vi ikke anbefale denne kombinasjonsbehandlingen generelt, selv om vi ikke fant uheldige effekter av den ved 1 års oppfølging.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Allmennmedisinsk forskningsfond

Samarbeid

Fysioterapeutene  Jørn Ove Jansen og Tommy Aasli, Sarpsborg

Start - slutt

Første pasient ble inkludert i 2009, og studien ble sluttført i juni 2013. Resultatene ble publisert i mai 2015.

Publikasjoner

Olaussen, Morten; Holmedal, Øystein; Mdala, Ibrahimu; Brage, Søren Karl & Lindbæk, Morten (2015). Corticosteroid or placebo injection combined with deep transverse friction massage, Mills manipulation, stretching and eccentric exercise for acute lateral epicondylitis: a randomised, controlled trial.  BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  16 . doi: 10.1186/s12891-015-0582-6

Olaussen, Morten; Holmedal, Øystein; Lindbæk, Morten; Brage, Søren Karl & Solvang, Hiroko Kato (2013). Treating lateral epicondylitis with corticosteroid injections or non-electrotherapeutical physiotherapy: a systematic review. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  3 . doi: 10.1136/bmjopen-2013-003564

Olaussen M, Holmedal Ø, Lindbæk M, Brage S. Physiotherapy alone or in combination with corticosteroid injection for acute lateral epicondylitis in general practice: A protocol for a randomised, placebo-controlled study. BMC Musculoskeletal Disorders.2009; 10.

 

Publisert 4. mai 2011 14:37 - Sist endret 17. feb. 2020 09:37