Europeisk forskningsnettverk om pårørende byrde og behov etter traumatisk hjerneskade

Mål

Hovedformålet er å etablere et Europeisk forskningsnettverk for å koordinere forskningsaktiviteter og samarbeide med klinikere, tjenesteytere og pasientorganisasjoner med tanke på å forbedre identifisering av pårørendes byrde og behov og danne grunnlag for utvikling av nye behandlingsstrategier, og transnasjonale forskningsprosjekter.

Samarbeid

Et konsortium av multidisiplinære forskere fra 16 land ( Norge, Danmark, Sverige, UK, Spania, Tyskland, Portugal, Frankrike, Slovakia, Estonia, Latvia, Romania, Croatia, Serbia, Montenegro, Republic  of  Macedonia).

 

 

 

Publisert 2. mars 2018 14:37 - Sist endret 16. jan. 2019 14:40

Kontakt

Hovedforsker:

Nada Andelic

Deltakere

 • Cecilie Røe
 • Marit Kirkevold
 • Nada Hadzic-Andelic
 • Anne Norup, Danmark
 • Audny Anke
 • Cecilia Carvalho, Portugal
 • Eleonore Bayen, Frankrike
 • Juan-Carlos Arango Lasprilla, Spania
 • Katharina Sunnerhagen, Sverige
 • Miguel Verdugo, Spania
 • Nicole von Steinbuechel, Tyskland
 • Sara da Silva Ramos, UK
 • Trine Schow, Danmark
 • Unn Manskow
Detaljert oversikt over deltakere