Familieorientert intervensjon etter TBI

Familie som ressurs for forbedret pasient og familiefunksjon etter traumatisk hjerneskade (TBI) - en randomisert kontrollert studie

Om prosjektet

Prosjektet har som mål å undersøke om en multi-profesjonelle familieorientert intervensjon tilnærming vil fører til bedre familiefunksjon og bedre rehabiliteringsutkomme for pasientene etter traumatisk hjerneskade og deres familier angående familiedynamikk, pårørende byrde og helse-relatert livskvalitet.

Mål

Å studere effekten av en tverrfaglig, teoretisk basert og familiesentrert intervensjon, «The Traumatic Brain Injury/Spinal Cord Injury Family Intervention», med mål om å bedre helserelatert livskvalitet og mestringstro for deltakerne, samt å redusere pårørendebelastning for familiemedlemmene over tid.

Bakgrunn

Traumatisk hodeskade (TBI) er en utfordring for de personene som rammes av det, og for deres familier. Vi vet at familien spiller en sentral rolle i pasientenes rehabiliteringsprosess, og det er derfor viktig å kunne tilby rehabilitering som er tverrfaglig og som retter seg mot familien som en helhet. Nasjonalt og internasjonalt er det få studier som dokumenterer effekten av rehabiliteringsintervensjoner for familier som er rammet av TBI. Dette prosjektet er en randomisert kontrollert studie med to grupper, der den ene gruppen mottar en tverrfaglig, familiesentrert intervensjon som bygger på kognitiv adferdsterapi og på et perspektiv på familien som et system. Kontrollgruppen mottar den behandlingen som er vanlig i kommune/bydel, supplert med at familiemedlemmene får delta i en psykoedukativ pårørendesamling i regi av avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Ullevål sykehus. En stipendiat, Mari Storli Rasmussen, er tilsatt i prosjektet.

Finansiering

Extrastiftelsen for Helse og Rehabilitering & Personskadeforbundet LTN

Samarbeid

  • Forskergruppen for Rehabilitering etter traumer ved OUS
  • Bærum kommune, avd. Friskliv & Mestring.
  • Juan Carlos Arango-Lasprilla ved BioCruces Health Research Institute, Cruces University Hospital, Spain

Publikasjoner

Publisert 2. mars 2018 15:23 - Sist endret 7. jan. 2022 11:09

Kontakt

Hovedveileder:

Helene L. Søberg

Deltakere

  • Nada Hadzic-Andelic
  • Mari Storli Rasmussen
  • Anne Norup
  • Juan Carlos Arango Lasprilla
  • Mari S. Rasmussen
  • Tonje Haug Nordenmark
Detaljert oversikt over deltakere