Deltakere i Fra teori til praksis – utvikling og utprøving av rehabiliteringstiltak for pasienter med fibromyalgi

Navn Telefon E-post Emneord
Anne Marit Mengshoel Professor +47 22845375 a.m.mengshoel@medisin.uio.no Kroniske sykdommer, fibromyalgi, tretthet, tilfriskning
Merja Helena Sallinen