English version of this page

Diabetes og forebyggende strategier for sør-asiatiske befolkningsgrupper (avsluttet)

Prosjektets hovedmål er å se om miljømessige påvirkninger (mors ernæringsstatus og mentale helse under graviditet) og genetiske faktorer før barnet blir født gir økt risiko for å utvikle diabetes type II og andre kardiometabolske sykdommer senere i livet.

Mor og barn

Mor og barn som deltar i forskningsprosjektet i Pakistan. Foto: Dr. Fareeha Sheikh

Om prosjektet

Diabetes type II er en økende helseutfordring både nasjonalt og globalt. Befolkningsgrupper fra Sør-Asia, spesielt Bangladesh, India og Pakistan som bor i Europa har en prevalens for diabetes som er 3-6 ganger høyere enn det europeiske gjennomsnittet.

Osloprosjektet ”Depresjon og ernæring blant gravide kvinner av pakistansk opprinnelse og risiko for utvikling av diabetes type II” er en del av det større EU-prosjektet GIFTS - "Genomic and lifstyle predictors of foetal outcome relevant to diabetes and obesity and their relevance to preventions strategiers in South Asian Peoples".

Forskningsgruppen skal se på sammenhengen mellom gravide pakistanske kvinners ernærings- og mental helsestatus og risiko for å utvikle diabetes type II og andre kardiometabolske sykdommer.

Spesifikke forskningsspørsmål for Osloprosjektet

 1. Vurdere ernæringsmessige mangler på mikronivå, samt andre biokjemiske og hormonelle risikoindikatorer for diabetes type II, svangerskapsdiabetes, depresjon og eventuelle andre kardiometabolske sykdommer.
 2. Vurdere mors ernæring i løpet av første / andre trimester av svangerspaet blant kvinner av pakistansk opprinnelse.
 3. Vurdere graden av depresjon under svangerskapet blant kvinner av pakistansk opprinnelse.                         

Masterprosjekter

 1. Mohamed Thameem Salih Bisme; MPhil programme in International Community Health
 2. Melissa Trout; MPhil programme in International Community Health

Finansiering

Prosjektet er finansiert av EU-FP-7 rammeprogram hvor tema er Genetic and environmental factors in obesity and/or diabetes in specific populations.

Samarbeid

 • Queen Mary and Westfield College, University of London
 • King Edward Memorial Hospital Research Centre
 • Baqai Medical University
 • Bangladesh Institute of Health Sciences
 • Public Health Foundation of India
 • University of Southampton
 • London School of Hygiene and Tropical Medicine
 • University of Bristol
 • University of Exeter
 • Centre for Cellular and Molecular Biology
 • Technische Universitat Dresden
 • University of Helsinki
 • University of East London
 • University College London
 • INSTRUCT AG
 • BAP Health Outcomes
 • Diabetes forskningslab, Aker sykehus

Start - Slutt

2012 -  2016

ForskergruppeSanna Zaman, Melissa Trout, Salih Bisme, Line Løw og Shaheen Asghar. Foto: Anbjørg Kolaas

Publisert 8. juli 2014 13:15 - Sist endret 7. feb. 2020 15:16

Kontakt

Prosjektkoordinator i Oslo:

Line Løw