English version of this page

Effekt av helsekompetanseintervensjon for nyretransplanterte

Hensikt med studien, som utgår fra Oslo universitetssykehus, er å teste ut en nyutviklet helseintervensjon blant 200 nyretransplantasjonspasienter gjennom et ikke-blindet randomisert to-ermet forskningsdesign.

Tidligere forskning viser at pasienter kan har mangelfull kunnskap om det å leve som nyretransplantert, og at effekten av informasjon gitt under sykehusoppholdet avtar første året etter transplantasjon. Konsekvensen kan være redusert helsekompetanse og medikamentetterlevelse.

Intervensjonen består av 4 samtaler inspirert av teknikk fra motiverende intervju mellom pasient og sykepleier i løpet av de første 8 måneder etter transplantasjon.

Les mer om prosjektet på engelsk prosjektside

 

 

Publisert 18. mai 2021 09:05 - Sist endret 18. mai 2021 09:05