Deltakere i Implementering av forhåndssamtaler – en randomisert studie

Andre deltakere

  • Reidun Førde
  • Prof. Luc Deliens (Vrije Universiteit Brussel & Ghent University)
  • Prof. Chris Gastmans (University of Leuven)