Deltakere i INOREG – INnOvasjoner i bruk av REGisterdata

Andre deltakere

  • Aud Obstfelder (NTNU Gjøvik)
  • Unto Häkkinen (THL Finland)