Årsrapporter

Prosjektet Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK) startet i 2009. Hvert år lages det en oppsummerende årsrapport som er basert på  virksomheten til Senter for medisinsk etikk (SME).

Last ned årsrapporter som pdf

Publisert 23. okt. 2012 10:34 - Sist endret 27. okt. 2017 12:40