English version of this page

Læring, kompetanseutvikling og beslutningstaking i klinisk praksis (avsluttet)

Dette er ikke ett prosjekt men et område for forskning som inkluderer studier av uformell og formell læring og kompetanseutvikling, lærigsmiljøforhold og beslutningstaking i klinisk praksis.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Mål

Hensikten med forskningen innenfor dette området er å utforske variasjoner i stukturelle forutsetninger, prosesser og resultater som kan bidra til å forklare: karakteristika ved kompetanse, forhold som virker inn på kompetanseutvikling i utdanning og praksis, og relasjoner som opprettholder, styrker eller svekker kompetanse

Bakgrunn

Dette er et stort forskningsområde som trekker på mange teoretiske perspektiv fra læringsteori, beslutningstaking, uformell og tilfeldig læring og samarbeid innen læringsfelleskap (communities of practice).

Delprosjekter

  • Formell og uformell læring blant sykepleiere på sykehus. Metode: Feltstudie og intervju. Prosjektleder Ida Torunn Bjørk. Start 2008.
  • Læringsmiljø for sykepleiestudenter i kliniske studier i sykehjem, psykisk helsevern og hjemmesykepleie. Metode: Survey. Prosjektleder Ida Torunn Bjørk. Finansiering:  Lovisenberg Diakonale Høgskole og Norsk Sykepleierforbund. Start 2008.
  • Beslutningstaking i smertelindring og sedering av intensivpasienter: en implementeringsstudie. Metode: Observasjon, survey, fokusgruppe intervju. Dette er et doktorgradsarbeid med doktorgradsstudent Hilde Wøien. Veilederteam: Ida Torunn Bjørk, Audun Stubhaug. Finansiering: Oslo Universitetssykehus og Norsk Sykepleierforbund. Start 2007.
  • Utvikling av beste praksis i oksygenering av premature: en aksjonsforskningsstudie. Metode: Dokumentanalyse og fokusgruppe intervju. Dette er et doktorgradsarbeid med doktorgradsstudent Marianne T. Solberg. Veilederteam: Ida Torunn Bjørk, Thor Wily Ruud Hansen. Finansiering Lovisenberg Diakonale Høgskole. Start 2011.

Samarbeid

  • Oslo universitetssykehus
  • Høyskolen i Buskerud
  • Lovisenberg diakonale høyskole
  • Høyskolen i Telemark

Start - slutt

2007 -

Publisert 16. mai 2011 11:33 - Sist endret 7. feb. 2020 15:08

Kontakt

Prosjektleder:

Ida Torunn Bjørk