Deltakere i Læring, kompetanseutvikling og beslutningstaking i klinisk praksis

Navn Telefon E-post Emneord
Ida Torunn Bjørk i.t.bjork@medisin.uio.no