Deltakere i Kneproteseoperasjoner – screening av pasienter og behandlingsresultater

Andre deltakere

 • Arild Aamodt, Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Søren Skou, University of Southern Denmark
 • Caryl L. Gay, University of California San Francisco, USA og Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Jon Magnussen, Health Economist, professor, NTNU.
 • Nina Jullum Kise, Martina Hansens Hospital
 • Stig Heir, Martina Hansens Hospital
 • Tor Kjetil Nerhus, Martina Hansens Hospital
 • Ove Furnes, Haukeland Universitetssykehus, University of Bergen
 • Mona Badawy, Kysthospitalet i Hagevik
 • Kari Indrekvam, Kysthospitalet i Hagevik og Universitetet i Bergen
 • Petter Chr. Borchgrevink, NTNU, St Olavs Hospital, Trondheim
 • Turid Rognsvåg, Kyshospitalet Hagevik
 • Daniil Evgjenevic Rudsengen: Universitetet i Oslo og Lovisenberg Diakonale Sykehus