English version of this page

Krenkelser innen psykisk helsevern (avsluttet)

Å oppleve krenkelser er knyttet til relasjoner. Krenkelser oppstår ofte innenfor relasjoner med ulik maktbalanse, hvor offeret opplever seg krenket av den som har makt. I dette prosjektet undersøker vi dynamikken som er tilstede ved krenkelser innen psykisk helsevern.

Se lengre prosjektpresentasjon på engelsk.

Publisert 10. juli 2015 10:40 - Sist endret 14. jan. 2021 10:47