English version of this page

Kvalitet og kostnad i eldreomsorgen

Prosjektet studerer effekten av ledelsessystemer og finansieringsmekanismer på kostnaden, kvaliteten og sammensetningen av eldreomsorgen i Norge.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 19. mai 2011 16:08 - Sist endret 4. juli 2014 10:37

Kontakt

Prosjektleder

Tor Iversen