Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis (avsluttet)

Faget etterspør kunnskapsbasert oversikt og innsikt over norsk allmennmedisinsk forskning, også den som skjer i regi av farmasøytisk industri. Kunnskap om hva som faktisk skjer er relevant bakgrunn for å utvikle en framtidig allmennmedisinsk forskningsstrategi - "på allmennmedisinens premisser."

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Studien vil gi faktabasert oversikt og innsikt i legemiddelutprøvinger i norsk allmennpraksis, også den som skjer i regi av farmasøytisk industri. For allmennmedisinfaget er det av verdi å vite om forskningen er relevant for helsetjenesten og for allmennlegers yrkesutøvelse. Vi vil søke å identifisere studier som hovedsakelig framstår som markedsføring. I dag er slik kunnskap fraværende eller fragmentarisk. Kunnskap om hva som faktisk skjer, er relevant bakgrunn for å sikre kvaliteten i allmennmedisinsk forskning og for å utvikle en strategi for klinisk forskning i allmennpraksis der legemiddelutprøvinger utgjør en viktig del.

Mål

Å fremskaffe kunnskap om kliniske legemiddelstudier (1998-2007) i norsk allmennpraksis og som er initiert, planlagt, støttet og/eller gjenomført med medvirkning av farmasøytisk industri.

Resultater

Basert på et manuelt søk i arkivet til Statens legemiddelverk (SLV) har vi identifisert kliniske legemiddelutprøvinger i norsk allmennpraksis for 10-årsperioden 1998-2007. Vi vil vurdere studienes gjennomføring og publisering samt forskningsmessige kvalitet og kliniske relevans.

Bakgrunn

Etter at farmasøytisk industri sluttet å sende forsøksprotokoller for vurdering av kvalitet og relevans til Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU), mangler vi oversikt og systematisk kunnskap om legemiddelutprøvinger i norsk allmennpraksis. Denne forskningen foregår hovedsakelig i regi av industrien.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Allmennmedisinsk forskningsfond

Start - slutt

2008 - pågående

Publikasjoner

Brænd, Anja Maria; Straand, Jørund; Jakobsen, Rune Bruhn & Klovning, Atle (2016). Publication and non-publication of drug trial results: A 10-year cohort of trials in Norwegian general practice. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  6(4) . doi: 10.1136/bmjopen-2015-010535 Fulltekst i vitenarkiv

Brænd, Anja; Jensen Kaspar B; Klovning, Atle; Straand, Jørund. Clinical drug trials in general practice: a 10-year overview of protocols. Trials 2013. 14:162

Publisert 8. aug. 2011 11:07 - Sist endret 17. feb. 2020 10:44