English version of this page

Mat og medisin for hjemmeboende eldre

Ernæringsstatus og legemiddelbehandling hos eldre med hjemmesykepleie.

Bildet kan inneholde: vann, barn, hånd, baby.

Foto: Colourbox

Om prosjektet

Stadig flere syke eldre bor i eget hjem med oppfølging fra fastlege og med hjemmesykepleie Underernæring er ofte forekommende i denne gruppen. Årsakene er mange og sammensatte og inkluderer uheldige legemiddeleffekter. For å nå målet om at eldre, med beste oppnåelige helse og livskvalitet, skal kunne bo lengst mulig i eget hjem, vil forebygging og behandling av underernæring og «riktig» legemiddelbehandling være sentralt. Formålet med studien er å kartlegge forekomst av underernæring hos eldre (≥70 år) som mottar hjemmesykepleie, og å undersøke mulige assosiasjoner mellom ernæringsstatus og legemiddelbehandling. I tillegg, hos underernærte eller eldre i risiko for underernæring undersøke effekter av en tiltakspakke bestående av individuell ernæringsplan og legemiddelgjennomgang.

Delprosjekt

Prosjektet består av to delstudier:  

  • Kartlegge ernæringsstatus og legemiddelbruk hos eldre hjemmesykepleiemottakere i to kommuner. En tverrsnittstudie.
  • Hos eldre hjemmesykepleiemottakere som er underernærte eller i ernæringsmessig risiko, undersøke effekt av en intervensjon bestående av individuell ernæringsplan og systematisk legemiddelgjennomgang. En pragmatisk klinisk, kontrollert studie.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Allmennmedisinsk forskningsfond , og med støtte fra Fylkesmannen i Buskerud (nå Viken)

Start - slutt

2017- 2024

 

Publisert 3. sep. 2020 09:21 - Sist endret 12. okt. 2020 13:51