Deltakere i KIMOH- Kort intervensjon for medikament overforbruks hodepine