I medisinens sentrum (avsluttet)

Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Om prosjektet

Den medisinske spesialistreguleringens historie beskriver Den norske legeforenings vekst og fall som en kvalifiserende og sertifiserende samfunnsmakt.

Prosjektet vil søke svar på hvordan og hvorfor utdanning og godkjenning av legespesialister ble etablert, konsolidert, svekket og til slutt avskaffet som en kollektiv kollegial ordning.

Mål

Målet er å etablere kunnskap om den historiske dynamikken i et felt der legeutdanning, medisinsk kunnskap, profesjonsinteresser og helsepolitikk har spilt sammen i et komplisert og nokså lukket system.

Resultater

Boken I medisinens sentrum ble publisert høsten 2011.

Finansiering

  • Den Norske Legeforening
  • Fritt Ord
  • Forum for universitetshistorie
  • Det faglitterære fond

Start - slutt

Avsluttes høsten 2011

 

Publisert 5. apr. 2011 19:41 - Sist endret 31. juli 2012 11:03