English version of this page

Prognostiske faktorer for nakkeplager (avsluttet)

Hensikten med prosjektet er å undersøke forløpet av nakkeplager og identifisere faktorer som påvirker forløpet hos pasienter. Vi vil undersøke betydningen av behandlingstiltak, psykososiale forhold og andre bakgrunnsforhold. I tillegg vil vi undersøke hvordan behandlende helsearbeiders bakgrunn (f. eks. utdannelse, spesialitet, kjønn, alder) påvirker forløp.

Dette prosjektet er presentert på engelsk.

Publisert 11. apr. 2016 14:34 - Sist endret 1. feb. 2021 09:16