Kreft i tykk- og endetarm

Kreft i tykk- og endetarm (kolorektal cancer, CRC) er et betydelig helseproblem i vestlige land. Sykdommen utvikler seg fra forstadier over lang tid. Ved hjelp av koloskopi kan slike forstadier oppdages og fjernes, og det antas derfor at undersøkelsen kan derfor forebygge CRC

Mange nasjonale og internasjonale helseorganisasjoner krever bevis fra randomiserte studier på redusert forekomst eller dødelighet av sykdommen før de kan støtte omfattende screeningprogrammer. Selv om koloskopi screening for forebygging av kolorektal cancer er etablert i USA og flere europeiske land, eksisterer det ingen randomiserte studier som kvantifiserer den mulige gevinsten ved koloskopiscreening. NordICC er den første randomiserte studien som undersøker effekten av koloskopi på forekomst og dødelighet av CRC.

NordICC er en randomisert studie med flere deltagende sentre i Norden, Nederland og Polen. Minst 68400 personer i alderen 55-64 år trekkes tilfeldig ut fra folkeregistre i de deltagende landene. 22800 av disse inviteres til en koloskopi (2:1-randomisering). Forventet arbeidsmengde med 50 prosent oppmøte vil være 114 00 koloskopier. Under screeningundersøkelsen vil alle detekterte lesjoner bli fjernet om det er mulig.  De øvrige 45600 personene (kontrollgruppen) blir ikke tilbudt noen form for screeningundersøkelse (vanlig oppfølging).

Hovedformål med studien er å sammenligne forekomst og dødelighet av CRC i screeninggruppen mot kontrollgruppen etter 15 års oppfølging. I en ”intention-to-screen”-modell forventes det 25 prosent reduksjon av risiko for CRC-død i løpet av 15 års oppfølging i screeninggruppen sammenlignet med kontrollgruppen, forutsatt 50 prosent oppmøte.

Forekomst, risiko og prognose for tarmkreft

Kolorektal cancer (CRC), ofte kalt tarmkreft, er den nest hyppigste kreftformen i Europa (og de nordiske landene) når det gjelder forekomst og dødelighet, begge kjønn kombinert (1). Omtrent 85 prosent av alle tilfeller av CRC er sporadiske, det vil si at de forekommer utenfor definerte høyrisikogrupper. Risikoen for å utvikle denne typen kreft øker med alderen. Symptomer oppstår ofte i et sent stadium av sykdommen og er uspesifikke. Prognosen kan være dårlig for CRC diagnostisert etter at symptomer merkes, og fem års overlevelse er ikke mer enn om lag 50 prosent i de fleste land. Tidlig diagnose er avgjørende siden behandling på et tidlig stadium er den eneste muligheten for helbredelse. Dette er også en viktig grunn til å anbefale CRC-screening i flere land (1, 2).

Referanser

(1) N Engl J Med. 2006 Nov 2;355(18):1863-72. Colonoscopy in colorectal-cancer screening for detection of advanced neoplasia. Regula J, Rupinski M, Kraszewska E, Polkowski M, Pachlewski J, Orlowska J, Nowacki MP, Butruk E.

(2) Am J Gastroenterol. 2000 Apr;95(4):868-77. Colorectal cancer prevention 2000: screening recommendations of the American College of Gastroenterology. American College of Gastroenterology. Rex DK, Johnson DA, Lieberman DA, Burt RW, Sonnenberg A. Indiana University Hospital, Indianapolis 46202, USA. Department of Gastroenterology, Medical Center for Postgraduate Education, and the Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Warsaw, Poland. jregula@coi.waw.pl

Publisert 8. mai 2013 11:19 - Sist endret 8. mai 2013 11:21