English version of this page

Økonomiske insentivers påvirkning på sammensetningen av langtids omsorgstjenester (avsluttet)

Prosjektet belyser det systemet av overføringer og co-betalinger som er en del av langtids omsorg og har som mål å studere i hvilken grad potensielle ineffektive og ugunstige oppdrag og sammensetninger i langtidsomsorgen kan blir sporet tilbake til reelle data. Hvordan påvirker disse ordningene den enkelte eldre hjelpetrengende, deres pårørende, kommunen og staten? Hvilke valg er optimale for den eldre hjelpetrengende og for kommunen innenfor dagens situasjon og i hvilken grad står de i konflikt med hverandre?

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 25. mai 2011 22:25 - Sist endret 27. juli 2016 14:24

Kontakt

Prosjektleder:

Tor Iversen