English version of this page

Osteoporose, frakturer og dødelighet

Er nordmenn mer sårbare for osteoporose enn andre folkegrupper? Hvorfor er 1 av 4 pasienter død innen et år etter hoftebrudd? Dette er noen av forskningsspørsmålene i dette prosjektet.

Dette prosjektet er hovedsaklig presentert på engelsk.

Publisert 28. feb. 2014 15:49 - Sist endret 4. juli 2014 10:52