Deltakere i Pasienters narrativer i fysioterapeuters anamneseopptak

Navn Telefon E-post Emneord
Anne Marit Mengshoel Professor +47 22845375 a.m.mengshoel@medisin.uio.no Kroniske sykdommer, fibromyalgi, tretthet, tilfriskning
Birgitte Ahlsen Forsker +47 22845379 +47 90501583 (mob) birgitte.ahlsen@medisin.uio.no