Ressursehefter om alternativer til tvang

Senter for medisinsk etikk har sammen med Nasjonalt senter for erfaringsbasert kunnskap i psykisk helse (Erfaringskompetanse.no) gjennomført et samarbeidsprosjekt om alternativer til tvang i et bruker- og fagperspektiv. Som en del av prosjektet er det utarbeidet to ressurshefter om alternativer til tvang.

I prosjektet er det gjennomført work shops med 60 brukere rundt om i landet i kombinasjon med litteratursøk i forsknings- og faglitteratur om de forslagene til alternativer som brukerne har gitt.

Prosjektet munnet ut i to hefter utgitt av Erfaringskompetanse som skal bidra til å gi praktiske tips og råd for ledere, ansatte, pasienter/brukere og pårørende om mulige alternativer til tvang. Interesserte kan bestille opptrykte hefter eller laste ned heftene gratis på http://www.erfaringskompetanse.no/bibliotek/publikasjoner

De kan også lastes ned som pdf-filer her:

2014:2 Alternativer til tvang I - Ressurshefte, sett fra et bruker- og fagperspektiv

2014:3 Alternativer til tvang II - Ressurshefte, sett fra et fag- og forskningsperspektiv

Publisert 19. feb. 2014 10:59 - Sist endret 19. feb. 2014 11:01