Deltakere i Privatisering av helsesektoren

Navn Telefon E-post Emneord
Terje P. Hagen Instituttleder +47 22845363 t.p.hagen@medisin.uio.no
Oddvar Martin Kaarbøe Professor +47 22845038 o.m.kaarboe@medisin.uio.no