English version of this page

REFIT 2 – tarmflorabehandling av irritabel tarmsyndrom

Vi deltar som studiesenter i REFIT 2-studien, hvor vi vil undersøke om tarmflorabehandling fra friske givere, også kjent som avføringsbehandling eller fekal mikrobiotatransplantasjon, kan brukes som behandling av pasienter med irritabel tarmsyndrom.

Bildet kan inneholde: font, magenta, elektrisk blå.

Om prosjektet

Avføring blir gjerne regnet som et ubrukelig avfallsprodukt, noe illeluktende vi vil få vekk snarest ved å trekke ned i toalettskålen. Men forskning de siste årene tyder på at avføring fra friske donorer er gull verdt og en mulig ressurs å bruke i pasientbehandling.

REFIT 2-studien vil undersøke om tarmflorabehandling kan brukes mot irritabel tarmsyndrom. Behandlingsformen innebærer overføring av avføring fra en frisk giver (donor) til en mottaker. Donorene og transplantatet er nøye utvalgt og undersøkt for å unngå at sykdommer eller forstyrrelser i tarmfloraen overføres til mottakeren.

Studien ledes av forskere ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Mål

Målet er å finne ut om fekal mikrobiotatransplantasjon som behandling kan gi pasienter med irritabel tarmsyndrom færre symptomer og en bedre hverdag.

Deltakelse

REFIT2-studien fullførte inklusjonen av deltakere (450 totalt i Norge) i begynnelsen av mai 2022. Det betyr at studien nå er stengt for å ta inn flere deltakere.

Vi får mange henvendelser med spørsmål om studien, behandling av irritabel tarmsyndrom og tarmflorabehandling. Vi er svært glade for den store interessen for studien, men har dessverre bare kapasitet til å svare på spørsmål fra studiedeltakere.

Tidsplan og resultater 

Studien inkluderte pasienter fra juni 2021, til og med mai 2022. De første resultatene fra studien vil være klare tidligst høsten 2023.

Samarbeid

Sykehusene som deltar i studien er:
• Universitetssykehuset Nord-Norge (hovedsenter), Harstad og Tromsø
• Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
• Sørlandet sykehus, Kristiansand
• Haukeland universitetssykehus, Bergen
• Ålesund sykehus

Alle sykehusene begynte å i mot deltakere sommeren og høsten 2021. Klinisk effektforskning begynte pasientinklusjonen ved Oslo universitetssykehus sommeren 2021.

Du kan finne informasjon om studien og hvordan du kan melde din interesse for å delta via studiens informasjonsside (klikk for lenke) og studiens Facebook-side.

Finansiering

  • Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) 
Emneord: mikrobiota, irritabel tarm
Publisert 23. juni 2021 15:11 - Sist endret 25. aug. 2022 12:02