Deltakere i Resultater av samhandlingsreformen

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Tor Iversen Professor +47 22845032 tor.iversen@medisin.uio.no
Grete Synøve Botten Professor emeritus +47 22845043 +47 91544234 (mob) g.s.botten@medisin.uio.no
Geir Godager Førsteamanuensis +47 22845029 +47 91736960 (mob) geir.godager@medisin.uio.no
Terje P. Hagen Instituttleder +47 22845363 t.p.hagen@medisin.uio.no
Hans Olav Melberg Førsteamanuensis +47 22845031 h.o.melberg@medisin.uio.no