Deltakere i Revisjonssamfunnet, tekst og makt

Navn Telefon E-post Emneord
Eivind Engebretsen Professor og Visedekan for bachelor-, master- og postdoktorprogrammer 22 84 53 52 92 42 52 31 (mob) eivind.engebretsen@medisin.uio.no Bærekraftmålene, Kunnskapsteori, Evidensbasert medisin, Kunnskapstranslasjon, Tekstanalyse, Kritisk helseforskning
Truls Ingvar Juritzen
Kristin Margrete Heggen Professor +47 22845376 k.m.heggen@medisin.uio.no