English version of this page

SAR: Risiko for kreft hos pasienter med adenomer

SAR-studien (Coping with the burden of colorectal cancer screening- The Surveillance after Adenoma Removal-trial) handler om forebygging av tykktarmskreft og endetarmskreft hos personer som har fått fjernet adenomer.

Illustrasjon: Colourbox

Bakgrunn

Kreft i tykk- og endetarmen (tarmkreft) er en av de vanligste kreftformene i Norge, med over 4000 tilfeller og ca 1500 dødsfall hvert år. Mange tilfeller av tarmkreft utvikles over lang tid fra forstadier, såkalte adenomer. Adenomer gir ikke symptomer og kun en liten andel av disse utvikles videre til kreft.

Noen personer som har fått fjernet adenomer har høyere risiko for tarmkreft enn befolkningen for øvrig, også etter fjerning av adenomene. For å redusere denne risikoen bør de få gjentatt tarmkikkertundersøkelsen (koloskopi) senere for å fjerne nye adenomer og oppdage kreft tidlig. Men i dag vet vi lite om hvem av disse personene som bør kontrolleres og hvem som ikke trenger kontroller. Derfor blir mange unødvendig anbefalt kontroll, mens andre feilaktig får vite at de har lav risiko for kreft.

Mål

Målet med studien er å finne ut hva som kan være optimale kontroll-intervaller for personer som har fjernet adenomer i tarmen. Dette kan bidra til å redusere antallet tilfeller og dødsfall av tarmkreft, og samtidig redusere behovet for å gjennomgå flere koloskopier. Vi vil se etter potensielle risikofaktorer som kan fortelle hvorfor noen får tarmkreft og andre ikke, og vi vil forsøke å finne faktorer som bedre kan skille mellom personer med høy og lav risiko for tykk- og endetarmstarmkreft. Vi ønsker å utvikle et beslutningsverktøy som kan hjelpe oss med å identifisere de som trenger tett oppfølging og de som ikke trenger det. Dette vil også bidra til en bedre utnytting av ressursene som brukes på koloskopier.

Resultater

Første del av SAR-studien er ferdig og resultatene ble publisert i New England Journal of Medicine i august 2014. Studien viser at personer som har fått fjernet adenomer har lavere risiko for å dø av tykk- og endetarmskreft enn man tidligere har antatt, og at mange dermed kanskje ikke trenger så hyppige kontroller. Studien viser også at vi i dag ikke har gode nok verktøy til å skille mellom personer med høy og lav risiko.

I vårt videre arbeid vil vi forsøke å finne faktorer som bedre kan skille mellom personer med høy og lav risiko for tykk- og endetarmstarmkreft. Vi vil også se etter potensielle risikofaktorer som kan si noe om hvorfor noen får tarmkreft og andre ikke.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom midler fra Norges Forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet gjennomføres av Klinisk Effektforskningsgruppen ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Karolinska Institutet i Stockholm

Start - slutt

Første del av studien er ferdig og resultatene ble publisert i New England Journal of Medicine i august 2014.

Andre del av studien pågår, og datainnsamlingen forventes ferdig i løpet av 2018.

I 2019 vil vi analysere dataene og sende vevsprøver til Nederland og USA for analyse.

 

Publisert 22. okt. 2015 12:50 - Sist endret 8. nov. 2019 14:10