English version of this page

Økt oppmøte og mindre sosial ulikhet i screening mot livmorhalskreft

Engelsk tittel: "Equalscreen: Increasing participation and reducing inequities in cervical cancer screening".

Mål

Målet med prosjektet er å bidra til å bedre forebyggingen av livmorhalskreft.

Om prosjektet

Prosjektet består av en kvalitativ del, hvor kvinner skal intervjues om erfaringer/holdninger til livmorhalskreftscreening, og en kvantitativ del, hvor ulike screeningstrategier skal sammenlignes i en randomisert studie. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskere fra Kreftregisteret og Universitetet i Oslo, samt øvrige nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Finansiering

  • Kreftforeningen

Samarbeid

  • Kreftregisteret
  • Gynkreftforeningen
  • University College London
  • Albert Einstein College of Medicine (USA)
  • Universitetet I Bergen

Start - slutt

2017 - 2023

 

 

Publisert 20. jan. 2017 13:02 - Sist endret 31. aug. 2022 13:16