English version of this page

Smertelindring etter hjertekirurgi

En hjerteoperasjon er smertefull, og utilstrekkelig smertelindring er forbundet med komplikasjoner og vedvarende smerter opptil 2 år etter operasjon.

Vondt i hjertet

I dette prosjektet evaluerer vi effekten av en ny informasjonsbrosjyre og underviser pasienter om smerter og smertelindring etter hjerteoperasjon. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bakgrunn

Forskning viser at pasienter kan utvikle vedvarende, kroniske smerteproblemer etter kirurgi pga blant annet utilstrekkelig smertelindring. Etter utskrivning får pasienter og pårørende ansvar for å håndtere postoperative smerter på egen hånd. Bedre smertelindring er derfor avhengig av at pasienter og pårørende har tilstrekkelig kunnskap og ressurser til å mestre denne oppgaven.

Om prosjektet

I dette prosjektet evaluerer vi effekten av en ny informasjonsbrosjyre og underviser pasienter om smerter og smertelindring etter hjerteoperasjon. Brosjyren beskriver hvorfor smertelindring er viktig, hvordan og når pasienter skal be om hjelp, ulike metoder for smertelindring inkludert medikamentelle og ikke-medikamentelle metoder og vanlige bekymringer pasienter kan ha tilknyttet smerte og smertelindring etter utskrivning.

Mål

Studiene er en randomisert kontrollert studie hvor det ble inkludert 416 pasienter som har gjennomgått åpen hjertekirurgi.

Effekten av brosjyren ble evaluert med spørreskjema som målte smerteintensitet, holdninger til smertebehandling, forbruk av smertestillende, livskvalitet, håp og sosial støtte. Pasientene fylte ut spørreskjema før operasjon, under innleggelse på sykehuset, etter 1uke og etter 1-3-6 og 12 måneder

Finansiering

 • Helse Sør-Øst, prosjekt nr. (2012030)

Samarbeid

 • HiOA
 • University of Toronto, Canada

Start - slutt

2012 - 2016

Publikasjoner

 • Bjørnnes AK, Rustøen T, Lie I, Watt-Watson J, & Leegaard M. (2016). Pain characteristics and analgesic intake before and following cardiac surgery. European Journal of Cardiovascular Nursing, 15(1), 47-54. doi:10.1177/1474515114550441
 • Bjørnnes AK, Parry M, Lie I, Fagerland MW, Watt-Watson J, Rustøen T, Stubbhaug A, & Leegard M. (2016). The impact of an educational pain management booklet intervention on postoperative pain control after discharge from cardiac surgery. European Journal of Cardiovascular Nursing. Feb 6 [Epub ahead of print] doi:10.1177/1474515116631680
 • Bjørnnes AK, Parry M, Lie I, Fagerland MW, Watt-Watson J, Rustøen T, Stubbhaug A, & Leegard M. (2016). Pain experiences of men and women after cardiac surgery. Journal of Clinical Nursing. April 5 [Epub ahead of print] doi:10.1111/jocn.13329
Publisert 22. aug. 2016 13:12 - Sist endret 22. aug. 2016 13:12

Kontakt

Prosjektleder Tone Rustøen

Deltakere

 • Tone Rustøen
 • Audun Stubhaug
 • Ann Kristin Bjørnnes
 • Morten Wang Fagerland
 • Irene Lie, OUS
 • Judy Watt-Watson, University of Toronto, Canada
 • Monica Parry, University of Toronto, Canada
 • Marit Leegaard, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
Detaljert oversikt over deltakere