Deltakere i Ungdom med depresjon i allmennpraksis

Navn Telefon E-post Emneord
Kim Kristoffer Dysthe Stipendiat k.k.dysthe@medisin.uio.no
Atle Klovning Førsteamanuensis +47 22844657 atle.klovning@medisin.uio.no
Ole Rikard Haavet +47 64846973 +47 95179494 (mob) o.r.haavet@medisin.uio.no